Štátne daňové priznanie

Podanie štátneho daňového priznania v USA

Tax Wizard ti ponúka vypracovanie štátneho daňového priznania formou Self-service programu.

Čo je Self-service program?

Pripravíme ti kalkuláciu daňového priznania - a to úplne ZADARMO. V prípade, že sa po predbežnej kalkulácii rozhodneš, že chceš využiť naše služby, vypracujeme ti celé daňové priznanie, ktoré ti následne pošleme na e-mail.

Po obdržaní vypracovaného daňového priznania ho už len podpíšeš a odošleš na príslušný daňový úrad. Ako budeš vedieť, kde priznanie podpísať a kam ho odoslať? My ti s tým, samozrejme, pomôžeme. Ku každému daňovému priznaniu od nás obdržíš presné inštrukcie s podrobným popisom, ako postupovať pri jeho podpisovaní a odosielaní.

Najväčšou výhodou Self-service programu je, že neposkytuješ plnú moc žiadnej spoločnosti a svoje daňové priznanie máš plne pod kontrolou. Prípadný preplatok na daniach obdržíš buď na svoj americký bankový účet alebo šekom na svoju adresu, a to v čo najrýchlejšom čase.

V prípade, že daňový úrad bude požadovať dodatočné informácie (stáva sa to zriedka, ale nie je to vylúčené), naša spoločnosť ti poskytne plnú podporu a pripravíme ti podklady na akúkoľvek dodatočnú komunikáciu s daňovým úradom, a to BEZPLATNE.


Ako fungujú štátne dane v USA?

Štátna daň v USA je daň, ktorú si každý štát určuje samostatne. Pohybuje sa zvyčajne v rozpätí 3 - 5 %. V niektorých štátoch sa táto daň dokonca neplatí, a to znamená, že nie je potrebné podávať daňové priznanie. Výška daňového preplatku pri štátnych daňových priznaniach je rozdielna od štátu k štátu. Chceš vedieť, aký je daňový systém v štáte, v ktorom si v USA pracoval ty? 

Dočítaš sa v článku na našom blogu.


Daňová reforma 2017

Daňová reforma z roku 2017 bola schválená na federálnej úrovni, čím výrazne ovplyvnila federálne dane. Každý štát v USA sa však riadi vlastnými daňovými zákonmi, a teda jej dopad na štátne dane v USA je zatiaľ nebadateľný. Samozrejme, tieto štáty majú právo svoje zákony prispôsobiť federálnym, a tak je možné, že v budúcnosti dôjde k postupným novelám zákonov jednotlivých amerických štátov.


Je podanie štátneho daňového priznania v USA povinné?

Áno aj nie. Každý štát má svoje pravidlá, avšak, ak si počas práce v USA odvádzal štátne dane, pravdepodobne budeš mať nárok na ich vrátenie. V takomto prípade sa ti podanie štátneho daňového priznania oplatí.


Čo potrebuješ k podaniu štátneho daňového priznania v USA?

W-2 formulár - je to formulár, ktorý ti tvoj americký zamestnávateľ musí poslať najneskôr do 31. januára. Toto tlačivo sa vystavuje za predchádzajúci kalendárny rok a obsahuje všetky súhrnné informácie o výške tvojej mzdy, výške odvedených daní a pod. V prípade, že sa k W-2 formuláru nevieš dostať (napr. ak s tebou tvoj americký zamestnávateľ nekomunikuje), ako náhrada môže slúžiť tvoja posledná americká výplatná páska od zamestnávateľa. Odporúčame však urobiť všetko pre to, aby si svoj W-2 formulár obdržal. Môže sa totiž stať, že daňový úrad odmietne výplatnú pásku ako dôkaz o tvojich príjmoch a zaplatených daniach.

Social Security Number - 9 miestne číslo, ktoré získaš od amerických úradov počas práce v USA. Social Security Number je povinný údaj. Bez platného SSN nie je možné podať americké daňového priznanie.

Ako dlho trvá vrátenie preplatku?

Ak ti na štátnych daniach vznikne preplatok, príde ti zväčša v priebehu 8-16 týždňov. V určitých prípadoch, ak si daňový úrad vyberie konkrétne daňové priznanie na náhodný audit, sa môže táto doba predĺžiť.

Je lepšie žiadať zaslanie daní šekom alebo pripísaním na americký bankový účet?

Ak máš stále otvorený americký bankový účet, táto voľba je rozhodne lepšou možnosťou. Nielenže svoj daňový preplatok obdržíš rýchlejšie, ale vyhneš sa aj riziku, že sa tvoj šek s refundom počas prepravy stratí. Tu však treba povedať, že daňový preplatok si môžeš nechať  zaslať iba na účet vedený na tvoje meno. V prípade, ak nie si majiteľom účtu, banka môže príkaz zamietnuť a tebe sa tým predĺži doba čakania na preplatok (keďže v takýchto prípadoch musia americké úrady daňový preplatok zaslať šekom). 


Cenník služieb

Self-service program


Vypracovanie federálneho daňového priznania18 EUR


Vypracovanie štátneho daňového priznania18 EUR


Doplnkové služby: 

Ponúkame možnosť prípravy dokumentácie pre komunikáciu s daňovým úradom v prípade, že ti americký daňový úrad pošle tzv. "notice", "request for information" a pod.

 

Naši klienti

Neklienti


1 x A4 dokumentácieZADARMO20 EURCenník platný k 1.12.2019. Ceny sú uvedené bez DPH a sú pre spotrebiteľa konečné.
Nie sme platcami DPH.