Sem nahraj prosím svoj W-2 formulár, prípadne iný dokument. 

W-2

Tu nahraj scan alebo elektronickú podobu tvojho W-2 formulára.

Iný povinný dokument

Doplníme neskôr

Číslo bankového účtu

Tu nahraj screenshot zo svojho účtu na Wise podľa priloženého návodu